Har I en belægningsplan, som viser indretningen af jeres lokaler til anvendes til overnatning? Hvis ikke, så er en belægningsplan en god ide for jer.

Ifølge driftsmæssige forskrifter stk. 11.2, er det et lovkrav at have en belægningsplan, hvis I arrangerer overnatninger i lokaler på over 75 m2 og planen skal godkendes af Beredskab Fyn. Det er dog ikke et lovkrav, at det er Beredskab Fyn som udarbejder belægningsplanen.

En belægningsplan har til formål, at skabe et visuelt overblik over sikkerheden i bygninger ved overnatninger, dette i form af flugtvejsarealer, markering af flugtvejsdøre, nødbelysning m.v. En belægningsplan er et godt og brugbart værktøj for ledelse og ansatte til løbende, at sikre et højt sikkerhedsniveau for jeres virksomhed. En Belægningsplan bliver altid udarbejdet i overensstemmelse med beredskabsstyrelsens bekendtgørelser.

Det får I:

Tegning

Generelt udføres tegningen som oversigtstegning, hvor teksten og symbolerne fremstår i et målforhold, som gør planen tydelig og let læselig. Belægningsplanen udarbejdes i farver.

 • Opstilling af sengepladser, bagageopbevaring, samt evt. andet inventar i lokalet.
 • Samtlige flugtveje vises helt ud til terræn i det fri
 • Flugtvejsbredder og frie dørbredder helt ud til det fri, påføres tegningen
 • Alle brandtekniske installationer vises med de farver, der fremgår af signaturforklaringen
 • Uvedkommende tekst og mål udelades
 • Symboler og symbolforklaring påføres tegningen
 • Godkendelsespåtegning og dato

Funktionsbeskrivelse

 • Relevante rumfunktioner angives
 • Særligt inventar angives
 • Den aktuelle etage i bygningen fremgår

Person antal

 • Den tilladte maksimale personbelastning i hvert rum eller afgrænset område fremgår
 • Den tilladt samlede maksimale personbelastning fremgår, med fremhævet skrift på tegningen

Inventar

Sengepladser, bagageopbevaring, samt evt. øvrigt inventar vises i den rette form, størrelse, placering m.v. 

 

Kontakt os via kontaktformularen  for at høre nærmere om prisen for udarbejdelse af en belægningsplan .