Har I en nutidig og opdateret beredskabsplan for jeres virksomhed? Er I helt skarpe på, hvordan I forbygger eller begrænser en brand? En brand kan medføre store økonomiske og i værste fald menneskelig tab. For nogle virksomheder kan en brand medføre lukning, det er derfor yderst vigtigt, at man har en bredskabsplan som er brugbar, hvis skaden opstår. 

Vi anbefaler at alle virksomheder får udarbejdet en beredskabsplan. En beredskabsplan har til formål, at give jer en indsigt i, hvordan det er muligt at forbygge, begrænse og afhjælpe en eventuel brand for netop jeres virksomhed. Med en bereskabsplan sikrer I, at alle personaler er rustet til at kunne håndtere en brand eller katastrofe uden total kaos og panik.

Det får I:

Formøde

Vi mødes og ser på jeres nuværende beredskabsplan, hvis der findes sådan en. Det giver mening, at genanvende de rutiner som allerede fungerer og som er tidsvarene. Samtidig får vi en snak om jeres hverdag, rutiner og behov.

Brandteknisk gennemgang

Vi gennemgår bygningsdele, jeres brandtekniske installationer og anlæg samt den daglige drift i bygningen. Gennemgangen er vejledende med fokus på, at give jer en indsigt i, hvad bl.a. jeres brandtekniske installationer kan eller ikke kan, samt hvordan I anvender dem bedst muligt i praksis.

Gennemgangen afsluttes med et skriftligt notat, hvor alle vores vejledninger og anbefalinger er samlet.

I kan læse mere om den brandtekniske gennemgang her Brandteknisk gennemgang

Beredskabsplan inkluderer

Beredskabsplanen opdeles i tre dele, hhv. forbyggende, begrænsende og afhjælpende del med følgende instruks:

  • Brand- og evakueringsinstruks
  • Ordensregler
  • Fyraftenseftersyn
  • Valgfri instruks
  • 2 veste til evakuering

Informationsark til ansatte

Arket er et kortfattet og informativt skriv, ca. to A4 sider, til jeres ansatte omhandlende forebyggelse og begrænsning af brand for netop jeres virksomhed.

Præsentation af Beredskabsplanen

Vi afslutter forløbet med en præsentation af den nye beredskabsplan. Det er op til jer, om præsentationen skal vises på et personalemøde eller for en særlig udvalgt medarbejdergruppe.

1 års abonnement på Forebyggelsesportalen

I får adgang til vores Forbyggelsesportal, som giver jer mulighed for at benytte Vidensbanken, hvor der vil være en masse opdateret materiale, såsom undervisning og øvelser til ansatte, instrukser, videoer og meget mere. Derudover vil jeres beredskabsplan inkl. bilag være placeret online og let tilgængelig, samt med mulighed for at uploade øvrige sikkerhedsdokumenter I måtte have. 

Kontakt os vis kontakformularen for at høre nærmere om priser for udarbejdelse af en beredskabsplan.