Har I overblik over hvordan jeres bygning er indrettet eller hvordan jeres brandtekniske installationer virker? Hvis ikke, så er en brandteknisk gennemgang en god mulighed for jer.

En brandteknisk gennemgang har til formål, at give jer en funktionsbestemt vejledning. I får en gennemgang af bygningen og de brandtekniske installationer, samt vejledning om hvordan I forebygger brande og ulykker. Vi vil gennemgå de brandtekniske installationers funktioner og anvendelse i bygningen, så I får indsigt i, hvad de kan eller ikke kan. Den brandtekniske gennemgang vil altid være målrettet netop jeres virksomhed.

Vi anfalder en brandteknisk gennemgang af jeres virksomhed, hvis den har skiftet ejer, I har fået bygget om, eller hvis det er mere end 5 år siden I sidst har fået udarbejdet en brandteknisk gennemgang. 

Det får I:
 
Gennemgang af bygningsdele

Vi går sammen rundt i alle bygninger og gennemgår bygningernes konstruktioner.

Gennemgang af brandtekniske installationer

Vi gennemgår hvilke brandtekniske installationer og anlæg I har til rådighed, samt hvordan de anvendes bedst. Gennemgangen er ikke en teknisk gennemgang i detaljen, men en vejledende gennemgang af, hvordan anlæggene anvendes i praksis - hvad de kan og hvordan I sikrer, at de virker optimalt.

Gennemgang af den daglige drift

I fællesskab gennemgår vi jeres plantegning, instrukser, brandslukningsmateriale og flugtveje. 

Besøget afsluttes med et skriftligt notat, hvor alle vores vejledninger og anbefalinger er samlet.

 

Vi minder om, at den brandtekniske gennemgang er vejledende, det er derfor ikke et brandsyn eller lovpligtige punkter.

Vælger I at købe en beredskabsplan, så indgår den brandtekniske gennemgang allerede i den samlede pakke. Læs om Beredskabsplan her.

Kontakt os via kontaktformularen for at høre nærmere om priser.