Er I trætte af, at udfylde driftsjournaler i papirform, så kan vi nu tilbyde jer en løsning, hvor I med et login kan tilgå jeres driftsjournaler digitalt. Denne løsning giver jer mulighed for, at sende journalen som kopi til personaler, såsom ledelse og teams, når den driftsansvarlige har underskrevet med sin digitale signatur.

Det får I: 

Der skal føres driftsjournaler, for lokaler der rummer over 150 personer. Den driftsansvarlige skal inden lokalet anvendes sikre nedenstående:

  • at flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde,
  • at flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj,
  • at flugtvejsdøre samt flugtvejsbelysning og/eller skilte ved disse er synlige,
  • at opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted,
  • at inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan,
  • medmindre lokalet anvendes uden inventaropstilling,
  • at brandslukningsmateriel er efterset

Den driftsansvarlige skal bekræfte med sin underskrift, angivelse af klokkeslæt og dato i driftsjournalen, at have fortaget en gennemgang umiddelbart før benyttelse af lokalet. Hvis der konstateres noget som ikke opfylder kravene, skal de udbedres. Journalen skal gemmes mindst tre måneder efter arrangementet har fundet sted.

Kontakt os via kontaktformularen for at høre nærmere om prisen på udarbejdelse af en driftjournal.