Har I styr på hvordan I træner evakuering for jeres virksomed? Hvis ikke, så vil en evakueringsøvelse gavne jeres sikkerhed.

Formålet med en evakueringsøvelse er, at udvikle personalets kompetencer med henblik på evakuering ved brand eller ulykker. Personalet trænes i brand- og evakueringsinstrukser. Øvelsen sætter samtidig fokus på de udfordringer, som er specifikke for enkelte afdelinger i en virksomhed såsom køkkener, opholdsrum, soverum eller andet.

Øvelsen er altid tilpasset netop jeres virksomhed og afsluttes med en faglig evaluering.

Det får I:

Indledende møde

Vi kommer ud til jer og fortæller om formålet med øvelsen. Vi ser på de lokale forhold og i fælleskab aftaler vi detaljer for øvelsen. Der er mange muligehder for en øvelse, skal den være varslet eller komme uanmeldt og deltager alle personaler eller kun enkelte? Vi er med til at sætte rammerne for øvelsen og sikrer herved de mest optimale betingelser for øvelsen.

Øvelse

Øvelsen afvikles ud fra den indgået aftale.

Eksempel på en øvelse:

  1. Vi igangsætter brandalarm og ser hvordan personalet reagerer.
  2. Vi laver løbende indspil i øvelsen, så situationen hele tiden ændres og udfordrer personalet.
  3. Øvelsen afsluttes med en fælles snak om hvad der var på spil og vi giver og modtager feedback.

Evalueringsnotat

Vi udfærdiger et notat, som beskriver hvilke dele at evakueringsøvelsen der fungerede samt hvad der forsat skal ændres og trænes. Notatet kan anvendes som dokumentation for, at øvelsen er afholdt og signalerer ligeledes at jeres virksomhed tager sikkerheden alvorligt.

Vi anbefaler virkomheder, som har personalegrupper med ansvar for andre mennesker såsom plejehjem, skoler og andet, at deltage i en evakueringsøvelse.

Kontakt os via kontaktformularen for at høre nærmere om prisen på en evakueringsøvelse.