Hvis sikkerhed og tryghed er vigtig for jeres virksomhed, så er en flugtvejsplan en god løsning for jer.

En flugtvejsplan har til formål, at skabe det visuelle overblik over den sikkerhed, der er planlagt for jeres ansatte, brugere og kunder i tilfælde af brand eller andet uheld, der kræver en hurtig rømning af lokalerne.

I tilfælde af brand kan lokalerne meget hurtigt blive helt eller delvist røgfyldte. Foruden at sigtbarheden bliver nedsat, er det medvirkende til, at folk bliver paniske. Det er en helt almindelig reaktion på en unormal situation. Derfor er det så vigtigt, at den fastlagte sikkerhed – i form af flugtvejsarealer, markering af flugtvejsdøre, nødbelysning m.v. fungerer efter hensigten, så stedets brugere og ansatte hurtigt og effektivt kan redde sig selv ud.

Vigtigere er det dog, at de ansatte og ledelsen ser planerne som et godt og brugbart værktøj til løbende at sikre det sikkerhedsniveau der er fastlagt. En Flugtvejsplan bliver altid udarbejdet i overensstemmelse med beredskabsstyrelsens bekendtgørelser.

 

Det får I:

Indhold

Generelt udføres tegningen som oversigtstegning, hvor teksten og symbolerne fremstår i et målforhold, som gør planen tydelig og let læselig. Flugtvejsplanen udarbejdes i farver.

Tegningen

 • Samtlige flugtveje vises helt ud til terræn i det fri
 • (Flugtvejsbredder og frie dørbredder helt ud til det fri, påføres tegningen)
 • Alle brandtekniske installationer vises med de farver, der fremgår af signaturforklaringen
 • Uvedkommende tekst og mål udelades
 • Symboler og symbolforklaring påføres tegningen
 • (Godkendelsespåtegning) og dato

Funktionsbeskrivelse

 • Relevante rumfunktioner angives
 • Særligt inventar angives
 • Den aktuelle etage i bygningen fremgår

Person antal

 • Den tilladte maksimale personbelastning i hvert rum eller afgrænset område fremgår
 • Den tilladt samlede maksimale personbelastning fremgår, med fremhævet skrift på tegningen

Inventar

Eventuelt inventar, vises i den rette form, størrelse, placering m.v. 8

Kontakt os via kontaktformularen for høre nærmere om prisen på udarbejdelse af en flugtvejsplan.