Har I møbler stående permanent på arealer, hvor der også er flugtveje? Hvis har, så vil en inventarplan være en god løsning for jer.

En inventarplan har til formål, at illustrere møblers placering i lokalet. Med en inventarplan, får I en godkendelse af, at inventarets placering er korrekt i forhold til flugtveje ved brand.

En inventarplan hænger ofte synligt på gangarealer, så det herved er synligt og tydeligt, at det opstillede inventar er godkendt på netop disse arealer. Det er ikke et lovkrav at tilkøbe en inventarplan.

Vigtigst er det dog, at ansatte og ledelsen ser inventarplanerne, som et godt og brugbart værktøj til løbende at sikre det sikkerhedsniveau der er fastlagt. En Inventarplan bliver altid udarbejdet i overensstemmelse med beredskabsstyrelsens bekendtgørelser.

Det får I: 

Indhold

Generelt udføres tegningen som oversigtstegning, hvor teksten og symbolerne fremstår i et målforhold, som gør planen tydelig og let læselig. Inventarplanen udarbejdes i farver.

Tegningen

 • Opstilling af stole, borde og andet inventar – herunder scener, publikumsbarrierer og lign. – i forsamlingslokaler skal være i overensstemmelse med en af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) godkendt pladsfordelingsplan.
 • Samtlige flugtveje vises helt ud til terræn i det fri
 • Flugtvejsbredder og frie dørbredder helt ud til det fri, påføres tegningen
 • Alle brandtekniske installationer vises med de farver, der fremgår af signaturforklaringen
 • Uvedkommende tekst og mål udelades
 • Symboler og symbolforklaring påføres tegningen
 • Godkendelsespåtegning og dato

Funktionsbeskrivelse

 • Relevante rumfunktioner angives
 • Særligt inventar angives
 • Den aktuelle etage i bygningen fremgår

Person antal

 • Den tilladte maksimale personbelastning i hvert rum eller afgrænset område fremgår
 • Den tilladt samlede maksimale personbelastning fremgår, med fremhævet skrift på tegningen

Inventar

Borde, stole, reoler samt øvrigt inventar vises i den rette form, størrelse, placering m.v. 10

 

Kontakt os via kontaktformularen for at høre nærmere om prisen på udarbejdelse af en inventarplan .