Hvad er en Pladsfordelingsplan og hvad indeholder den

Pladsfordelingsplaner udgør det visuelle overblik over den sikkerhed, der er planlagt for stedets ansatte, brugere og kunder i tilfælde af brand eller andet uheld, der kræver en hurtig rømning af lokalerne.

I tilfælde af brand kan lokalerne meget hurtigt blive helt eller delvist røgfyldte. Foruden at sigtbarheden bliver nedsat, er det medvirkende til, at folk bliver paniske. Det er en helt almindelig reaktion på en unormal situation.

Derfor er det så vigtigt, at den fastlagte sikkerhed – i form af flugtvejsarealer, markering af flugtvejsdøre, nødbelysning m.v. fungerer efter hensigten, så stedets brugere og ansatte hurtigt og effektivt kan redde sig selv ud. 

Stedets brugere og kunder kan således skabe sig et overblik, dels over lokalitetens indretning, men i særdeleshed over placeringen af flugtvejene. Vigtigere er det dog, at de ansatte og ledelsen ser planerne som et godt og brugbart værktøj til løbende at sikre det sikkerhedsniveau der er fastlagt.

En pladsfordelingsplan bliver altid udarbejdet i overensstemmelse med de driftsmæssige forskrifter.

 

Indhold:

Generelt udføres tegningen som oversigtstegning, hvor teksten og symbolerne fremstår i et målforhold, som gør planen tydelig og let læselig. Pladsfordelingsplanen udarbejdes i farver.

Tegningen

 • Opstilling af stole, borde og andet inventar – herunder scener, publikumsbarrierer og lign.
 • Samtlige flugtveje vises helt ud til terræn i det fri
 • Flugtvejsbredder og frie dørbredder helt ud til det fri, påføres tegningen
 • Alle brandtekniske installationer vises med de farver, der fremgår af signaturforklaringen
 • Uvedkommende tekst og mål udelades
 • Symboler og symbolforklaring påføres tegningen
 • Godkendelsespåtegning og dato

Funktionsbeskrivelse

 • Relevante rumfunktioner angives
 • Særligt inventar angives
 • Den aktuelle etage i bygningen fremgår

Person antal

 • Den tilladte maksimale personbelastning i hvert rum eller afgrænset område fremgår
 • Den tilladt samlede maksimale personbelastning, fremgår med fremhævet skrift på tegningen

Inventar

Borde, stole, reoler samt øvrigt inventar vises i den rette form, størrelse, placering m.v.