Ønsker I at have sikkerhed som højeste prioritet hos jer? Så kan vi være behjælpelige med at udarbejde sikkerhedsinstrukser for jeres særlige aktiviteter, så intet overlades til tilfældigheder. Formålet med en sikkerhedsinstruks er, at begrænse og forebygge risici for aktiviteter som foregår i ukendt terræn såsom sejlads, friluftsliv, dykning, udenlandsrejser og andet.

I 2012 kom der nye regler for sejlads på skoler og andre institutioner. Søfartsstyrelsen besluttede, at al sejlads på skoler er erhvervssejlads, og der skelnes her ikke mellem undervisning og fritid. Alle skoler skal nu have udarbejdet sikkerhedsinstrukser for aktiviteter til søs. Det bærende princip i reglerne fra Søfartsstyrelsen er, at skoler skal lave en sikkerhedsinstruks, der omfatter alle skolens sejladsaktiviteter.

Derfor anbefaler vi efterskoler, folkeskoler, højskoler og kursusvirksomheder som udbyder aktiviteter med særlige risici, at få udarbejdet sikkerhedsinstrukser, hvilket vi kan hjælpe med.

Det det får I:

Vi mødes med jer og har en fællessnak om den aktivitet instruksen skal beskrive. Vi aftaler de overordnede rammer for instruksen, såsom antal deltagende, tidspunkt, personale osv.

Vi udarbejder en sikkerhedsinstruks for den aftalte aktivitet, som kan indeholde:

  • Beskrivelse af aktiviteten og dens formål
  • Identifikation af risici for aktiviteten
  • Forebyggende tiltag for at minimere risici
  • Krav til udstyr
  • Information og krav til underviseren
  • Information til deltagere
  • Håndtering af ulykker

Vi mødes igen og gennemgår den færdige instruks.

Vi anbefaler at en instruks gennemses for fejl, nye tiltag eller regler, hver gang den anvendes og gerne sammen med en kollega.

Kontakt os via kontaktformularen for at høre nærmere om priser for udarbejdelse af en sikkerhedsinstruks.